izjava

Izjava o privatnosti...

Dajući svoju e-mail adresu klijent unaprijed daje dobrovoljnu, posebnu, informiranu i nedvosmislenu privolu za obradu osobnih podataka na način da njegove osobne podatke kao i dokumente na kojima se isti spominju, društvo I.M. Estetica d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 16, OIB: 28105166670 (dalje u tekstu: pružatelj usluge) može držati pohranjene u poslovnim prostorima, na računalima i elektronskim napravama te iste koristiti u svrhu interne evidencije te analize uspješnosti s ciljem unapređenja usluge.

Ako klijent pristaje na primanje newslettera putem e-mail-a klijent je suglasan s korištenjem podataka i za potrebe promidžbe i dostavljanje te prezentacije putem newslettera.Klijent ima pravo od pružatelja usluga zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na klijenta kao ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka. Svojim potpisom klijent prihvaća da je upoznat na mogućnost da opozove danu suglasnost na obradu osobnih podataka u danu svrhu putem pisanog opoziva dostavljenog na adresu pružatelja usluga, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena te da ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Pružatelj usluga je obvezan obradu osobnih podataka vršiti sukladno pozitivnoj regulativi. Službenika za zaštitu osobnih podataka klijent je ovlašten kontaktirati putem mail adrese: desk@imestetica.hr